Opslagstavlen

 • ikon
  Kære elever og forældre

  Hermed en lille vinterorientering forud for skolernes vinterferie.

  Rigtig god ferie til dem af jer, der måtte have fri.
  Mette Amdisen den 15-02-2018
 • ikon
  SKOLEBESTYRELSESVALG  2018
  Der er ordinært skolebestyrelsesvalg på Hornum Skole med valgmøde torsdag den 8. marts 2018 kl. 18.30. Vi mødes i Kantinen
  På skolens sekretærkontor er valglister fremlagt
  Læs venligst de vedhæftede bilag: "Valgmøde" og "Skolebestyrelsesvalg - folder"

  På valgbestyrelsens vegne
  Lennart
  Lennart Roland Petersen den 09-02-2018
 • ikon
  KOM MED TIL FASTELAVN MANDAG DEN 26. FEBRUAR
  Se det vedhæftede bilag (Er hængt op i klasserne) 
  Lennart Roland Petersen den 06-02-2018
 • Til forældre og elever på 8. årgang
  Hermed infomation om UPV, uddannelsesparathedsvurdering, en vurdering, som lærerne foretager sammen med UU.

  Alt i alt betyder det, at skole, forældre og UU sammen skal sørge for, at alle elever bliver klar til en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. For nogle elever vil det betyde, at vi indkalder til et par ekstra møder.

  Planen, vi arbejder efter, ser sådan ud:
  Senest 15/11: På baggrund af elevernes tilkendegivelse af, om de ønsker en gymnasial eller en erhvervsuddannelse, skal karakterer og skolernes kriterievurdering af personlige og sociale forudsætninger være overført til optagelse.dk. Det er den enkelte skole der er ansvarlig for denne del.
   
  Senest 15/1: UU foretager den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering og melder tilbage til skolerne. Perioden fra 15/11 til 15/1 benyttes til samtaler med elever, lærere og alle andre relevante parter.
   
  Inden 1/3: Skoleleder, kontaktlærer og UU samarbejder om indsatsplaner for de foreløbigt ikke uddannelsesparate.
   
  Senest 15/3: Forældresamtaler om indsatsplaner for de foreløbigt ikke uddannelsesparate. UU er mødeleder. Skoleleder indkalder til samtalerne.
   
  Senest 1. maj: Fornyet karaktergivning og vurdering af personlige og sociale forudsætninger, bl.a. til brug for justering af indsatsplaner og planlægning af brobygning i 9. klasse.

  Mvh. Lennart
   
  Christine Thellefsen den 21-11-2017
 • Til forældre og elever på 9. årgang
  Hermed kort oversigt over forløbet vedr. UPV, uddannelsesparathedsvurdering.
  Vurderingen foretages af lærere og UU-vejleder.

  Senest 15/11: På baggrund af elevernes tilkendegivelse af, om de ønsker en gymnasial eller en erhvervsuddannelse, skal karakterer og skolernes kriterievurdering af personlige og sociale forudsætninger være overført til optagelse.dk. Det er den enkelte skole der er ansvarlig for denne del.
   
  Senest 15/1: UU foretager den endelige uddannelsesparathedsvurdering
  Skolerne er forpligtet til at kontakte UU, hvis der er sket ændringer siden 8. klasse i forudsætningerne, og UU er ansvarlig for den endelige vurdering. Perioden fra 15/11 til 15/1 benyttes ligesom i 8. klasse til samtaler med elever, lærere og andre relevante parter.
   
  2/2-2018: Der åbnes for forældreunderskrift på optagelse.dk. Samtidig lukkes der definitivt for uddannelsesvalg.
   
  1/3-2018: Forældre SKAL have underskrevet og afsendt uddannelsesplan på optagelse.dk. Forældrene er ansvarlige for denne del af processen
   
  På optagelse.dk ligger følgende vejledning der beskriver processen om udfyldelse og afsendelse af uddannelsesplan. http://www.optagelse.dk/vejledninger/pdf/FTU%20ansoeger%209%20kl.pdf
   
  Mvh. Lennart
   
  Christine Thellefsen den 21-11-2017
 • I lighed med sidste år er der indgået et samarbejde mellem Vesthimmerlands Provsti, Vesthimmerlands Kulturskole, Vesthimmerlands Gymnasium og musikhuset ALFA om et arrangement for konfirmander og elever i 7. klasserne på kommunens skoler.
  Derfor vil vi gerne invitere alle elever fra 7. klasse i Vesthimmerlands kommune til en dag hvor vi med kunstnere, musikere, skuespillere og præster fortæller nogle af de store historier fra Bibelen på en anderledes måde.  
  Arrangementet hedder ”Hvad ligner det?” og bliver en del af kommunes kulturuge i uge 10, 2018.


  7.-klasseseleverne fra Løgstør skole, Toppedalskolen, Ranum skole, Vilsted friskole, Overlade friskole, Aalestrup realskole, Hornum skole og Blære friskole inviteres til at deltage i ALFA onsdag den 7. marts 2018 kl. 9.00-16.00.

  Dagen afsluttes med en forestilling kl. 15.00, som forældre, bedsteforældre og søskende inviteres til at komme og se.

  Provstiets præster, som varetager konfirmationsforberedelsen for elever i 7. klasse, tager sig af det praktiske omkring transport m.v., også for de elever, som ikke går til konfirmationsforberedelse.

  Med venlig hilsen og på vegne af Vesthimmerlands provsti
  Troels Laursen og Pernille Vigsø Bagge

   

  Christine Thellefsen den 10-10-2017
 • ikon
  Ferieplan for skoleåret 2017-18 - se venligst det vedhæftede dokument
  Lennart Roland Petersen den 31-08-2017