Hornum skole vil i samarbejde med byens foreninger og eksterne partnere, arbejde for at fremme en sund livsstil blandt skolens elever (byens og omegnens borgere).
 
Vi har fokus på glæden ved daglig bevægelse - bl.a gennem det daglige 30 minutters bevægelsesbånd samt bevægelse i fagene.
 
Fra og med august 2016 samarbejder vi med www.Skolesport.com         
på følgende områder:
1) Uddannelse af junioridrætsledere som valgfag. Her samarbejdes med Søttrup gymnastikforening, HIF og Blære / Hornum håndbold klub.
2) Skolesportsaktiviteter for SFO børnenene - her kommer junioridrætslederene i praktik.
3) Skolesportsaktiviteter målrettet børn som måske ikke ville bevæge sig i skolen eller i fritiden. 
Vi har således legeengle med elever fra mellemtrinnet og junioridrætsledere fra udskolingen.
 
 
Daglig bevægelse og ernæringsrigtig kost har stor indflydelse på den enkeltes psykiske energi, koncentration, selvværd og tolerence, og dermed også på læringsparatheden og den daglige trivsel
 
   
 
 
KOST
Skolens politik er, at vi vil tilbyde eleverne en ernæringsrig kost hver dag til en "rimelig" pris. Det er ikke tilladt for eleverne, at medbringe eller indtage sodavand, chips eller slik i skoletiden.
Vareudbuddet er tilpasset "den sunde linje", uden at vi er fanatisk ensidige. Det er fx tilladt at spise kage i klasserne i forbindelse med fødselsdage og lign.
 
Sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring - det videnskabelige grundlag
 
I København måler man skolebørnene på en lang række parametre, og kan ud fra disse målinger konstatere: 
 • Idrætsundervisningen er en væsentlig faktor i forhold til selvværd
 • Graden af mobning reduceres i takt med at man bevæger sig i skolen
 • Oplevelsen af godt helbred hænger sammen med, om man går til idræt uden for skolen.
 
Konklusion: Der kan fastslås ganske mange sammenhænge mellem forskellige former for fysisk aktivitet og faglige fremskridt i skolen.
 
”Der findes i dag mange undersøgelser af mennesker, som støtter hypotesen om, at fysisk aktivitet påvirker hjernen på flere niveauer, og at det skulle resultere i en forbedret kognitiv (erkendelsesmæssig) funktion.” (s.7)
 
Der er blevet publiceret en oversigtsartikel, hvor der bliver draget følgende konklusioner (s.7): 
 • Der findes en positiv sammenhæng mellem fysisk aktivitet og:
  • Hvorledes eleverne opfører sig i klasselokalet
  • Hjernens eksekutive formåen
   • Målrettet adfærd
   • Arbejdshukommelse
   • Kreativitet
  • Intelligenskvotient
  • Almene skolepræstationer (karakterniveau).
 
En svensk undersøgelse (s.8) har vist følgende resultater:
 • Børns grovmotorik forbedres markant med øget fysisk aktivitet
 • Der er tydelig sammenhæng mellem motorik og koncentrationsevne.
 • Fysisk meget aktive elever forbedrede deres resultater både i svensk og matematik.
  
 Læs mere om gode råd til din daglige motion på http://vorespuls.dk/