Skolebestyrelsen

 


 
Via skolebestyrelsen har forældrene direkte indflydelse på skolens hverdag. Skolebestyrelsen har i samarbejde med personalet udarbejdet en målsætning og en række principper for skolen. Dette danner baggrund for arbejdet og beslutninger om bl.a. budgetter og udviklingsplaner for de enkelte skoleår. Skolebestyrelsen deltager i ansættelse af ledere og lærere. Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning og skal mindst en gang årligt indkalde forældrene til et fællesmøde om skolens virksomhed. Skolebestyrelsen vælges af forældrene for en 4-årig periode.