Gennem længere tid har vi – det vil sige elevrådet, pædagogisk råd og skolebestyrelsen – arbejdet med at revidere det gamle regelsæt.
Oplægget har hele vejen rundt været, at der skulle være så få forbud som muligt – og, regelsættet skulle fremstå i en positiv form:
 
·        Mød præcist og velforberedt
·        Behandl dine kammerater og lærere, som du selv ønsker at blive
behandlet
·        Gør skolen til et sikkert og trygt sted at være – vis hensyn!
·        Vær med til at holde skolen og dens ting i god stand
·        Alle elever må lege, spille bold, bordtennis*, bordfodbold*, basketball og på anden måde have det sjovt sammen i frikvartererne. * Efter angiven fordeling af tidspunkter til klasserne.
·        7. - 9. årgangs elever må opholde sig indendørs året rundt.
0. – 6. årgang skal opholde sig udendørs i frikvartererne – medmindre vejret er dårligt.
 
 
I tilknytning til ovennævnte ønsker vi at give følgende bemærkninger:
 
Løbehjul og rulleskøjter må ikke anvendes på skolens område.
Såfremt mobiltelefoner medbringes, må disse kun anvendes i frikvartererne (medmindre andet er aftalt med faglæreren).
 
Ingen elever må forlade skolens område i skoletiden.
 
 
August 2008