Praktiske Informationer

 

 
Mad:
Kantinen sælger bl.a.lækre brød med fibre - nysmurte med pålæg til en pris på bare 20 kr. 
 
 
 
Kantinen har åbent mellem 2. og 3. lektion og igen mellem 4. og 5. lektion.
 
 
Børnene skal være ude i frikvarterne (efter spisning) -året rundt (medmindre vejret ikke tillader det). Undtagen for dette er 7. - 9. årgang.
 
Der er vandautomater med frisk koldt vand i alle afdelinger på skolen.
 
Idræt
Gymnastiktøj skal medbringes til alle idrætstimer. Samtidigt forlanges der medbragt håndklæde, da alle idrætstimer afsluttes med brusebad. Eleverne må ikke bære ure eller smykker i idrætstimer.
En elev kan fritages for en idræts/svømmetime efter meddelelse fra hjemmet. Læreren fritager elever med åbne sår, fodvorter o.lign. Fritagne elever skal altid overvære timerne, medmindre der er truffet særlig aftale herom med læreren og skolens leder.
 
Flytning
Adresseændring skal meddeles skolen. Flytter man til en anden skole meddeles dette på skolens kontor.
 
 
Forsikring
Kommunen har opsagt sin kollektive ulykkesforsikring, og derfor har vi IKKE nogen ulykkesforsikring der dækker børnene i skolen og SFO´en.  DVS. at der ved skader på tøj, briller, tænder osv. er forældrenes egen fritids ulykkesforsikring der dækker.
Vi gør opmærksom på at I forældre selv skal sørge for at jeres barn/børn er dækket af JERES EGEN fritidsulykkesforsikring.
Der er ikke tegnet ansvarsforsikring, hvilket vi opfordrer forældrene til selv at tegne.
 
Glemte sager
Spørg på kontoret eller hos pedellen. Glemte sager bliver fremlagt to gange årligt i forbindelse med Åbent hus dage.
 
Tandklinikken
Børnetandplejen foregår i klinikhuset Østermarken 18 ved Østermarkskolen. Den tilbyder gratis behandling af børn og unge i alderen 0 – 18 år.
Børnene kommer til eftersyn én gang årligt og derudover efter behov. Hjemmene underrettes altid inden påbegyndelsen af større behandlinger.
Børn og forældre er velkomne med spørgsmål eller problemer