Opslagstavlen

 • ikon

  Juleafslutning

  Årets sidste skoledag er på mandag den 18. december, hvor vi går i kirke.

  Dagens program er sådan:
  Alle møder kl. 08.10.
  5. – 9. klasse går samlet til kirke fra skolen.

  0. – 4. klasse møder i deres klasser.

  Kl. 09.15 er 0. -4. klasse klar oppe ved kirken, og 5. – 9. klasse går tilbage til skolen.
  7. – 9. klasse bruger resten af skoledagen på julevolleyballstævne, mens 5. – 6. klasse julehygger i klasserne.
  Når 0. – 4. klasse har været i kirke, returnerer de til skolen og julehygger i klasserne.

  Alle har fri kl. 12.20, hvor skolebusserne er klar til afgang umiddelbart efter. De børn, som går i SFO, fortsætter selvfølgelig her indtil afhentning.

  VI ses igen i det nye år mandag den 8. januar kl. 08.10

  God jul og godt nytår
  Mette og Lennart

  Lennart Roland Petersen den 13-12-2017
 • ikon
  Den 18/12 lukker skolen kl. 12.20. Der er derfor bestilt ekstra kørsel med de lokale ruter, så eleverne kan komme hjem.

  Mvh. Christine
  Christine Thellefsen den 05-12-2017
 • Til forældre og elever på 8. årgang
  Hermed infomation om UPV, uddannelsesparathedsvurdering, en vurdering, som lærerne foretager sammen med UU.

  Alt i alt betyder det, at skole, forældre og UU sammen skal sørge for, at alle elever bliver klar til en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. For nogle elever vil det betyde, at vi indkalder til et par ekstra møder.

  Planen, vi arbejder efter, ser sådan ud:
  Senest 15/11: På baggrund af elevernes tilkendegivelse af, om de ønsker en gymnasial eller en erhvervsuddannelse, skal karakterer og skolernes kriterievurdering af personlige og sociale forudsætninger være overført til optagelse.dk. Det er den enkelte skole der er ansvarlig for denne del.
   
  Senest 15/1: UU foretager den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering og melder tilbage til skolerne. Perioden fra 15/11 til 15/1 benyttes til samtaler med elever, lærere og alle andre relevante parter.
   
  Inden 1/3: Skoleleder, kontaktlærer og UU samarbejder om indsatsplaner for de foreløbigt ikke uddannelsesparate.
   
  Senest 15/3: Forældresamtaler om indsatsplaner for de foreløbigt ikke uddannelsesparate. UU er mødeleder. Skoleleder indkalder til samtalerne.
   
  Senest 1. maj: Fornyet karaktergivning og vurdering af personlige og sociale forudsætninger, bl.a. til brug for justering af indsatsplaner og planlægning af brobygning i 9. klasse.

  Mvh. Lennart
   
  Christine Thellefsen den 21-11-2017
 • Til forældre og elever på 9. årgang
  Hermed kort oversigt over forløbet vedr. UPV, uddannelsesparathedsvurdering.
  Vurderingen foretages af lærere og UU-vejleder.

  Senest 15/11: På baggrund af elevernes tilkendegivelse af, om de ønsker en gymnasial eller en erhvervsuddannelse, skal karakterer og skolernes kriterievurdering af personlige og sociale forudsætninger være overført til optagelse.dk. Det er den enkelte skole der er ansvarlig for denne del.
   
  Senest 15/1: UU foretager den endelige uddannelsesparathedsvurdering
  Skolerne er forpligtet til at kontakte UU, hvis der er sket ændringer siden 8. klasse i forudsætningerne, og UU er ansvarlig for den endelige vurdering. Perioden fra 15/11 til 15/1 benyttes ligesom i 8. klasse til samtaler med elever, lærere og andre relevante parter.
   
  2/2-2018: Der åbnes for forældreunderskrift på optagelse.dk. Samtidig lukkes der definitivt for uddannelsesvalg.
   
  1/3-2018: Forældre SKAL have underskrevet og afsendt uddannelsesplan på optagelse.dk. Forældrene er ansvarlige for denne del af processen
   
  På optagelse.dk ligger følgende vejledning der beskriver processen om udfyldelse og afsendelse af uddannelsesplan. http://www.optagelse.dk/vejledninger/pdf/FTU%20ansoeger%209%20kl.pdf
   
  Mvh. Lennart
   
  Christine Thellefsen den 21-11-2017
 • ikon
  Ferieplan for skoleåret 2017-18 - se venligst det vedhæftede dokument
  Lennart Roland Petersen den 31-08-2017