Hornum skole fyldte 100 år i 2006.

Selvom vi er en gammel skole, er vi i konstant udvikling med såvel bygninger som pædagogiske tiltag. Samarbejde bliver stadig et stærkere nøgleord i skolens hverdag.
Udover at eleverne lærer samarbejdets kunst gennem deres skoletid, arbejder personalet mere og mere sammen i bestræbelserne på at opkvalificere undervisningen.
 
Skole og hjem samarbejdet har stor betydning for børnenes liv på skolen, som vi tilstræber er præget af:
  • Lyst til læring
  • Tryghed
  • Glæde
Og gode oplevelser, så barnet går glad i skole og mindst lige så glad hjem.
 
 
I vore bestræbelser på at opfylde folkeskolens formål samt målsætning for Vesthimmerlands kommunale Skolevæsen vil vi i samarbejde med forældrene lægge vægt på at skabe en skole, hvor eleverne
oplever et kreativt læringsmiljø med
·         faglige og menneskelige udfordringer
·         fordybelse og skaberglæde
lærer at indgå i et samarbejde præget af
·         respekt
·         hensyntagen
·         ansvarlighed
·         troen på egne muligheder
arbejder i fysiske rammer, der giver mulighed for
·         at opfylde de pædagogiske mål
·         giver inspiration og livsglæde
Skolen skal desuden være et sted, hvor den enkelte medarbejder oplever
·         respekt og anerkendelse
·         muligheder for personlig udvikling
·         et forpligtende samarbejde
 
Gennem meningsudvekslinger og samtale kan skolen fortsat tilpasse nye behov og krav. Vi opfordrer forældre til at kontakte os med gode forslag og idéer til fornyelse og udvikling, eller for afklaring af eventuelle misforståelser.