Skolens bygninger og faciliteter

Lokaler generelt

Hornum skole er en veludbygget skole, med lokaler og faciliteter der passer til de pædagogiske tanker som skolen har.
Med de gode lyse klasselokaler, gruppearbejdspladser, egen idrætshal, veludbyggede værksteder, nyt (2006) renoveret naturfagslokale og grønne udendørsarealer som vi har, giver de fysiske rammer generelt et godt arbejds,- undervisningsmiljø.
 
Udendørsarealer
Der er gode muligheder for at bevæge sig i frikvartererne i skolegården såvel som på de grønne arealer, som bl.a. omfatter legepladser, fodboldbane, multibane, hytter m.m. I efteråret 2012 blev mange nye legeredskaber som f.eks. stor dartskive og "talgople" indviet.

Bygninger og anlæg

Skolen er bygget i etaper. Den ældste del er fra 1906. Bygningen er i dag Værested for borgerne i Hornum, men rummer også skolens musiklokale.
En tilbygning i 1996 sikrede os 3 nye klasselokaler på hver 56 m2 samt et grupperum.
I skoleåret 2000/2001 er skolen blevet udbygget i henhold til byrådets fase 1. Herved har vi fået bygget et nyt indskolingshus indeholdende 6 lokaler med tilhørende grupperum. Yderligere et ekstra lokale til udskolingsafdelingen.