Antal elever

Samlet elevtal pr. 01-04-2013: 252
 
Klassekvotienter:
 
Indskoling (0.-3. klasse): 17,8
Mellemtrin (4.-6. klasse): 26,6
Udskoling (7.-9. klasse):  20
 
 
Antal lærere:
21
 
Antal computere pr. elev
 
Vi har 150 elev computere.
 
Derudover er det tilladt for elever at medbringe egen computer. 
Vi har desuden interaktive tavler i alle klasselokaler.
 
 
 
Trafiksikkerhed
 
Skolevejen sikres ved ansvarlige skolepatruljer hver dag, når
børnene møder, og når de får fri.
 
Skolebussen kører for børn, der har længere skolevej end:
2,5 km i 0. – 3. klasse
6,0 km i 4. - 6. klasse
7,0 km i 7.—9. klasse
 
Befordringen er ikke gældende for elever, der benytter SFO’en — dog kan disse benytte skolebussen, når det gælder indkørslen til skolen.
 
Vedr. trafiksikrede skoleveje: Kontakt skolen for nærmere information.