Stomp koncert i fagugen - uge 7

 • ikon
  Lennart Roland Petersen den 21-03-2018

  National trivselsmåling
  I dette skoleår gennemfører Hornum Skole i perioden 20.marts 2018 til 31. maj 2018 den årlige trivselsmåling i folkeskolen. Målingen gennemføres som tidligere år ved, at eleverne udfylder et elektronisk spørgeskema. I år er der dog også mulighed for at besvare via et papirspørgeskema. Hvis I som forældre ønsker dette, skal det meddeles til skolen senest fredag d. 20. april 2018. Den Nationale trivselsmåling påbegyndes tidligst gennemført i uge 16.
  Ønskes der mere uddybende information om trivselsmålingen, kan man læse vedhæftede orienteringsbrev fra Styrelsen for It og Læring.

 • Christine Thellefsen den 21-11-2017
  Til forældre og elever på 8. årgang
  Hermed infomation om UPV, uddannelsesparathedsvurdering, en vurdering, som lærerne foretager sammen med UU.

  Alt i alt betyder det, at skole, forældre og UU sammen skal sørge for, at alle elever bliver klar til en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. For nogle elever vil det betyde, at vi indkalder til et par ekstra møder.

  Planen, vi arbejder efter, ser sådan ud:
  Senest 15/11: På baggrund af elevernes tilkendegivelse af, om de ønsker en gymnasial eller en erhvervsuddannelse, skal karakterer og skolernes kriterievurdering af personlige og sociale forudsætninger være overført til optagelse.dk. Det er den enkelte skole der er ansvarlig for denne del.
   
  Senest 15/1: UU foretager den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering og melder tilbage til skolerne. Perioden fra 15/11 til 15/1 benyttes til samtaler med elever, lærere og alle andre relevante parter.
   
  Inden 1/3: Skoleleder, kontaktlærer og UU samarbejder om indsatsplaner for de foreløbigt ikke uddannelsesparate.
   
  Senest 15/3: Forældresamtaler om indsatsplaner for de foreløbigt ikke uddannelsesparate. UU er mødeleder. Skoleleder indkalder til samtalerne.
   
  Senest 1. maj: Fornyet karaktergivning og vurdering af personlige og sociale forudsætninger, bl.a. til brug for justering af indsatsplaner og planlægning af brobygning i 9. klasse.

  Mvh. Lennart
   
 • ikon
  Lennart Roland Petersen den 31-08-2017
  Ferieplan for skoleåret 2017-18 - se venligst det vedhæftede dokument

Skolernes skakdag på Hornum skole 2018

Links

 • 27-04-2018
  Bededag · 0A · 1A · 2A · 3A · 4A · 5A · 6A · 7A · 8A · 9A
  1