Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • Hornum Skole
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
 • ikon
  Lennart Roland Petersen den 23-11-2017
  Kære alle i indskoling og mellemtrin

  Fredag den 24. november klokken 13.30 holder vi indvielse af vores nye legetårn.

  I inviteres derfor ud til legetrårnet klokken 13.30, hvor vi klipper det røde bånd.
  Efter den oficielle indvielse, vil der være lidt sødt at spise i klasserne, inden I går på weekend.

  Venlig hilsen
  Mette, Christine og Lennart
 • Christine Thellefsen den 21-11-2017
  Til forældre og elever på 8. årgang
  Hermed infomation om UPV, uddannelsesparathedsvurdering, en vurdering, som lærerne foretager sammen med UU.

  Alt i alt betyder det, at skole, forældre og UU sammen skal sørge for, at alle elever bliver klar til en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. For nogle elever vil det betyde, at vi indkalder til et par ekstra møder.

  Planen, vi arbejder efter, ser sådan ud:
  Senest 15/11: På baggrund af elevernes tilkendegivelse af, om de ønsker en gymnasial eller en erhvervsuddannelse, skal karakterer og skolernes kriterievurdering af personlige og sociale forudsætninger være overført til optagelse.dk. Det er den enkelte skole der er ansvarlig for denne del.
   
  Senest 15/1: UU foretager den foreløbige uddannelsesparathedsvurdering og melder tilbage til skolerne. Perioden fra 15/11 til 15/1 benyttes til samtaler med elever, lærere og alle andre relevante parter.
   
  Inden 1/3: Skoleleder, kontaktlærer og UU samarbejder om indsatsplaner for de foreløbigt ikke uddannelsesparate.
   
  Senest 15/3: Forældresamtaler om indsatsplaner for de foreløbigt ikke uddannelsesparate. UU er mødeleder. Skoleleder indkalder til samtalerne.
   
  Senest 1. maj: Fornyet karaktergivning og vurdering af personlige og sociale forudsætninger, bl.a. til brug for justering af indsatsplaner og planlægning af brobygning i 9. klasse.

  Mvh. Lennart
   
 • Christine Thellefsen den 21-11-2017
  Til forældre og elever på 9. årgang
  Hermed kort oversigt over forløbet vedr. UPV, uddannelsesparathedsvurdering.
  Vurderingen foretages af lærere og UU-vejleder.

  Senest 15/11: På baggrund af elevernes tilkendegivelse af, om de ønsker en gymnasial eller en erhvervsuddannelse, skal karakterer og skolernes kriterievurdering af personlige og sociale forudsætninger være overført til optagelse.dk. Det er den enkelte skole der er ansvarlig for denne del.
   
  Senest 15/1: UU foretager den endelige uddannelsesparathedsvurdering
  Skolerne er forpligtet til at kontakte UU, hvis der er sket ændringer siden 8. klasse i forudsætningerne, og UU er ansvarlig for den endelige vurdering. Perioden fra 15/11 til 15/1 benyttes ligesom i 8. klasse til samtaler med elever, lærere og andre relevante parter.
   
  2/2-2018: Der åbnes for forældreunderskrift på optagelse.dk. Samtidig lukkes der definitivt for uddannelsesvalg.
   
  1/3-2018: Forældre SKAL have underskrevet og afsendt uddannelsesplan på optagelse.dk. Forældrene er ansvarlige for denne del af processen
   
  På optagelse.dk ligger følgende vejledning der beskriver processen om udfyldelse og afsendelse af uddannelsesplan. http://www.optagelse.dk/vejledninger/pdf/FTU%20ansoeger%209%20kl.pdf
   
  Mvh. Lennart
   

Glimt fra frikvarterer

 • 27-11-2017
  15:00-18:00
  Samtaler i 2. kl. · 2A
  1
 • 30-11-2017
  08:00-09:00
  Tandplejeundervisning · 6A
  1
 • 30-11-2017
  09:00-10:00
  Tandplejeundervisning · 8A
  1
 • 30-11-2017
  16:00-18:00
  Samtaler i 2. kl. · 2A
  1
 • 01-12-2017
  Juleklippedag · 0A · 1A · 2A · 3A · 4A · 5A · 6A · 7A · 8A · 9A
  1
 • 01-12-2017
  08:10-09:00
  Tandplejeundervisning · 3A
  1